Seksjoner

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Du er her: Forside Bo i Spania

Bo i Spania

Informasjon om alt som faller naturlig under det å leve i Spania. Enten det dreier seg om eiendom, skatter/avgifter, lover og regler, arv, helse, kjøpe bil, lære språket, ja - det meste av felles interesse. Under spalten "Bo i Spania" får vi blant annet tilgang til artikler av juridisk karakter, ført i pennen av advokat Terje Hensrud i Advokatfirmaet Forberg DA i Oslo. Advokatfirmaet Forsberg DA's advokater har mange års erfaring med bistand overfor både private, næringsliv og offentlige klienter med tilknytning til Spania, herunder fast eiendom.

Arveavgift i Spania - nødvendig med planlegging?
Forholdet mellom arveavgiftsnivået i Norge og Spania vil ofte medføre et behov for noe skatteplanlegging i forbindelse med eiendom i Spania. Noen mulige planleggingsalternativer er oppsummert her. Nedenfor omtales også nyhet om økninger i merverdiavgift og ”Transfer tax”.
Lære spansk?
En kilde til inspirasjon.
Skattemessige forhold i Norge ved kjøp av fritidsbolig i utlandet: Del 2 av 2
Kjøp av fritidsbolig i utlandet kan gi opphav til en rekke skattemessige problemstillinger. I forrige artikkel tok vi for oss de skattemessige forhold som oppstår i Norge. I denne artikkelen vil vi fokusere på hvilke skattemessige problemstillinger som oppstår i Spania, men mange av problemstillingene vil være ganske like også i forhold til andre land utenfor Norge. Av advokatene Terje Hensrud og Svein Egil L. Heikvam
Skattemessige forhold i Norge ved kjøp av fritidsbolig i utlandet: Del 1 av 2
Kjøp av fritidsbolig i utlandet kan gi opphav til en rekke skattemessige problemstillinger både i det land fritidsboligen ligger og i Norge. Skatteforholdene reguleres dels av de lokale skattereglene både i det land fritidsboligen ligger og i Norge og dels av skatteavtaler som Norge har inngått med ulike land. Av advokatene Terje Hensrud og Svein Egil L. Heikvam
Skatte- og avgiftsmessige konsekvenser
Skatte- og avgiftsmessige konsekvenser ved kjøp av eiendom i Spania.
Holdingselskaper for eiendom i utlandet
Det har opp gjennom årene gått litt i bølger hvor populært det har vært å opprette selskaper som har hatt som eneste, eller det vesentligste formål, å eie eiendom i utlandet. Ved å lese denne artikkelen får du et innblikk om det egentlig er så lurt å eie eiendom gjennom slike holdingselskaper.
Har 62-dagersregelen kun betydning for skipsredere?
Debatten den siste tiden om hvor lenge utflyttede nordmenn kan oppholde seg i Norge uten å bli skattepliktige til Norge, kan gi et feil inntrykk av reglene. 62-dagers regelen gjelder ikke bare for skipsredere, den gjelder ikke for alle og bare i tre år for de som omfattes.
Side-alternativer