Seksjoner

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Du er her: Forside Bo i Spania Arveavgift i Spania - nødvendig med planlegging?

Arveavgift i Spania - nødvendig med planlegging?

Forholdet mellom arveavgiftsnivået i Norge og Spania vil ofte medføre et behov for noe skatteplanlegging i forbindelse med eiendom i Spania. Noen mulige planleggingsalternativer er oppsummert her. Nedenfor omtales også nyhet om økninger i merverdiavgift og ”Transfer tax”.

Forholdet mellom norsk og spansk arveavgift

Vær obs. på at en del i dette innlegget er foreldet.

Den norske gave- og arveavgiften ilegges etter følgende tabell:


De spanske gave- og arveavgiftssatsene løper fra 7,65 % til 34 % med mulighet for en viss forhøyning av avgiften avhengig av om arvingene er formuende og graden av slektstilhørighet. Fribeløpet ved arv til barn over 21 år er ca NOK 128 000, og det gis ikke noe fribeløp ved gave. Den høyeste arveavgiftsatsen på 34 % klikker inn ved ca NOK 6,4 mill. 

Det som er særlig interessant ved sammenligning med den norske arveavgiften, er at arveavgiftssatsen øker fra 9,35 % til 10,22 % allerede ved arv til en arving på ca NOK 255 000.

Det er ofte barn som i Norge arveavgiftsbelegges med maksimalt 10 %, som overtar ferieeiendommene i Spania. Sagt på en annen måte; etter norsk rett kan den enkelte arving arve verdier for inntil NOK 800 000 før de når opp i en arveavgiftssats på 10 %, mens de etter spanske regler vil måtte betale 10 % i arveavgift allerede ved ca NOK 255 000.

Den høyere arveavgiftsatsen i Spania bør få både potensielle arvelatere og potensielle arvinger til å reflektere over om de har innrettet seg på en slik måte at de ikke behøver å betale mer arveavgift enn det som spansk og norsk lov faktisk krever.

Planlegging
Det er ofte lurt å planlegge litt, så også i forbindelse med eiendom i utlandet. Det er selvfølgelig fullt lovlig å planlegge så lenge dette skjer innenfor det enkelte berørte lands lovverk. Først noen helt generelle betraktninger. Ved planlegging oppnås de beste resultater når planleggingen kan skje så tidlig som mulig i en prosess. Valgmulighetene blir normalt færre når prosessen skrider fremover og eiendommen er kjøpt, finansiert, overskjøtet osv. Søk derfor kyndig bistand så tidlig som mulig i prosessen. 


Et viktig utgangspunkt er at rådgiveren må ta konkret stilling til din spesifike situasjon. Et råd som er godt for en familie, er ofte ikke det for en annen familie. 

Et råd som ofte gis fra spanske eiendomsmeglere, er å føre opp barna som eiere i skjøtet fordi en da vil slippe utgifter til arveavgift og overføringskostnader når de gamle faller fra. Det rådgiveren ofte ikke tenker på er at norske avgiftsmyndigheter vil kunne anse dette som en gaveoverføring til barna tilsvarende den pris som betales for eiendommen, og da var vel ikke rådet så veldig godt allikevel.
Generelt er det også slik, forutsatt at dette ellers er ønskelig, at det lønner seg å spre arven på flest mulig. Dette fordi arveavgiftssatsene beregnes individuelt for hver enkelt mottaker av arv.

Mulige måter å redusere arveavgiften på
De høyere arveavgiftssatsene i Spania kan være en god oppfordring til å søke å redusere arveavgiftsgrunnlaget i Spania og å heller betale arveavgift i et land med lavere arveavgiftssatser, eksempelvis Norge. Det betales alltid arveavgift av nettoverdiene av arven i de enkelte landene. Dette innebærer blant annet at arveavgiftsgrunnlaget av en eiendom vil utgjøre differansen av verdien av eiendommen med fradrag av påheftet gjeld på eiendommen. Påheftede rettigheter som bruksrett vil også kunne være med å redusere arveavgiftsgrunnlaget. Pass imidlertid på at det ikke lages et opplegg som gir grunnlag for såkalt gjennomskjæring fra spanske myndigheters side, dvs. i praksis at de spanske myndighetene ser bort fra lånet og beregner arveavgift uten fradrag for gjelden.

Opprettelse av testamenter som regulerer arv av eiendommen, kan spare familien for en runde med arveavgift. Testamentet bør helst opprettes etter spansk rett fordi dette glir letter gjennom det spanske systemet enn et testament opprettet etter norske regler.

Den nylig innførte ordningen i Norge med arveavgiftsfritak for et halvt grunnbeløp i folketrygden i året kan også benyttes som et ledd i en overføring av eiendom i Spania. Også her må en passe på å strukturere dette innefor lovens rammer da fritaket ikke direkte gjelder overføring av fast eiendom.

Avgiftsøkninger ved overdragelser
Den generelle merverdiavgiftssatsen i Spania ble øket fra 16 % til 18 % 1. juli 2010. Det skjedde også andre endringer i avgiftene i Spania og herunder ble det også foretatt økning i den såkalte ”Transfer Tax” som betales ved overdragelser av eiendommer. Avgiften bestemmes av lokale myndigheter, og vil etter en økning være på 7 % til 8 % av kjøpesummen. Avgiften kommer ikke til anvendelse ved arv da spansk arveavgift i stedet blir pålagt. 

Terje Hensrud
 th@forsberglaw.no

 

 

Side-alternativer
Logg inn


Glemt passordet?
« Februar 2020 »
Februar
MaTiOnToFr
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829