Seksjoner

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Du er her: Forside Skråblikk på historien Kan tidlige menneskearter ha krysset ...

Kan tidlige menneskearter ha krysset ...

Av Solfried Gjelsten. Historie nummer 71 av totalt 72. Siste historie fra Solfried blir publisert tirsdag 30. oktober 2012.

Kan tidlige menneskearter ha krysset Gibraltarstredet?

 

I årevis har både arkeologer og vitebegjærlige amatører spekulert og lurt på hvor, når og hvordan de første menneskelige vesenene forlot Afrika på vei til Europa. Stadig nye funn har gitt grunnlag for diverse teorier og svar på disse spørsmålene, samtidig som man hadde en liten mistanke om at det endelige svaret hadde noe med Gibraltar stredet å gjøre. Dette var tanker som fikk ligge i bakhodet så lenge det ikke fantes et eneste håndgripelig bevis til støtte for mistanken. Arkeologer er som kjent meget forsiktige med hva de slipper ut til publikum, det kan gå år mellom funn og  bekjentgjørelse, uansett hvor sensasjonelt funnet kan være. Jeg går ut fra at dette er grunnen til at jeg først i vår kom over en artikkel om et slikt funn som var gjort i 1982 og som tok livet av alle gamle teorier om disse problemene.

 

Artikkelen jeg fant sto i ett av de spanske historiemagasinene, som virkelig fikk meg til å sperre opp øynene, selv om arkeologene, sin vane tro , fremdeles nøyer seg med å si at man har funnet sterke indisier på at noen må ha krysset Gibraltar stredet for i alle fall en og en halv million år siden. I  en gammel mangangruve, Victoria i Murcia provinsen, fant nemlig arkeologene fossilet av et fingerledd i 1982. Dette knøttlille fossilet ble omhyggelig studert og undersøkt til man fant at det måtte være 1,4 millioner år gammelt! Utgravingene i Atapuercahar til nå ikke funnet ”menneskelige” rester på mer enn en million år gamle, så det de har funnet i Victoria grotten tyder altså på at de  eldste ”menneskene” i Spania bodde lengre sør. I mange år har det vært god latin å hevde at de første menneskelige vesenene vandret ut fra Afrika innerst i Middelhavet og spredte seg derfra inn i Europa. Det rare er bare at man til dags dato enda ikke har funnet noen  rester nord for Pyreneene som er like gamle som dem i Victoria grotten. Eneste fornuftige svar på det spørsmålet må være at noen måtte ha  prestert å krysse over Gibraltar stredet.

Historien om og rundt Victoria grotten er faktisk ganske spesiell og sier litt om alt arkeologene er i stand til å utlede av det de finner, nesten uansett hvor lite det er. Denne grotten lå for eksempel helt upåaktet og mer eller mindre glemt helt fram til begynnelsen av 1900 tallet. Hvorfor den fanget interessen til Murcianerne, vet jeg ikke, men de fant i alle fall ut at denne grotten var rik på mangan, og dermed var det gjort. Mangan var verdifullt og vel vært å hente ut, dermed startet en ganske lønnsom gruvedrift, som nådde sitt høydepunkt i tiden mellom de to verdenskrigene. 

Etter hvert som utvinningen skred fram, ble grotten større og større. Mange år senere omtalte en av arkeologene grotten som ”katedralen inne i fjellet”.

Da det ble slutt på manganen viste arkeologene en viss interesse for denne grotten som kanskje kunne ha noe mer å by på enn bare mangan. I dag  er Victoria grotten regnet for en av de viktigste funnstedene i hele Europa, og like viktig som Atapuerca, men det skulle gå mange år før grotten for alvor vekket den helt store interessen blant arkeologene. Årsaken lå i en bitte liten ting man fant i 1982 inne i et lite, bortgjemt hulrom, nemlig bare en fossil av et lite fingerledd.  Vel, det var jo noe, og som de seriøse arkeologer de var, ble fossilet skikkelig undersøkt og det er ikke fritt for at de sperret øynene opp da de fant at dette fingerleddet ikke bare hadde tilhørt en homonide (forløper for mennesket), men at det også var rundt 1,4 millioner år gammelt ! Arkeologisk var dette litt av en sensasjon som skulle komme til å revolusjonere alt man tidligere hadde forfektet om de første menneskelige veseners spredning inn i Europa via Midtøsten.

Selv om arkeologene er veldig forsiktige med bastante påstander, går de i alle fall så langt at de setter et spørsmålstegn ved den gamle teorien om hvilken vei ”menneskene” hadde spredt seg i Europa. Det er nemlig ganske påfallende at man fram til i dag ennå ikke har funnet noen rester etter forhistoriske mennesker av tilsvarende alder nord for Pyreneene, mens man altså i Spania har funnet flere beviser på at menneskelige vesener har bodd her allerede for over 1 million år siden. Det kan være nok å henvise til funn som er gjort både i Orce (nord forAlmeria og vest for Murcia), i Atapuerca (nær Burgos), i Micena (nær Granada) og nå enda eldre funn i Victoria grotten (nær Cartagena i Murcia provinsen).

Vel, greit nok, disse tidlige menneske artene har bodd her, men hvordan kom de seg hit? 

Over Gibraltar stredet  selvfølgelig, er vår første tanke, men avstanden mellom Afrika og Spania er nå tross alt hele 35 km med åpent hav, så hvordan kunne det ha vært mulig for primitive mennesker  å krysse over? Enda rarere er det likevel hvordan sabeltann tigere og mandriler(en afrikansk ape art) kan ha kommet seg over havet. Svaret ligger i de tidlige klimatiske og geologiske forholdene for millioner av år siden.

Går vi ca. 4 millioner år bakover kan geologene fortelle at de to kontinentene faktisk var forbundet med hverandre av en landtunge, altså at Middelhavet og Atlanterhavet var atskilte havområder. At dyrene kunne passere var derfor ikke så underlig likevel, men hva med disse menneskelige artene som kom over flere millioner år senere, og etter at stredet var et faktum? Også det finnes det langt på vei et svar på. Går vi fortsatt noen millioner år bakover i tid, befinner vi oss i en lang periode med omfattende istider i Europa. Isen presset landområdene hele 100 meter lavere enn i dag, det har man konstatert ved undersøkelser av tidligere kystlinjer i Stredet, noe som resulterte i et langt smalere strede enn i dag. Man snakker om en avstand på bare 5 km mellom Afrika og Spania for ca. 1,5 millioner år siden. Avstanden var altså vesentlig kortere enn i dag, men likevel,  ville de primitive skapningene ha greid å lage noe som lignet på en farkost?

La oss gå tilbake til Victoria grotten igjen og se hva mer de har funnet der, kanskje ligger dette svaret også i denne grotten.

Det rare er at grotten aldri har vært bebodd av ”mennesker”, derimot har den vært et viktig tilholds sted for hyener. Ikke for slike hyener som vi kjenner fra vår egen tid, men for noen gigantiske hyener på rundt 150 kg., altså faktisk større enn en vanlig norsk kalv. Hyenene var ikke kresne og jaktet på alle mulige dyr, smått som stort, de jaktet i flokk og var så til de grader offensive og pågående at de fikk jakte fritt uten rivaler. Som kjent eter hyener alt enten det er råttent eller friskt, så disse store hyenene dro like godt alt de fikk tak i hjem til grotten, både for dagens behov og som lager for magrere tider. ”Menneskene” på sin side holdt seg godt i skjul,  i respektfull avstand fra grotten. Så en dag må de ha vært litt uforsiktige og hyenene gjorde litt av et varp, som endte opp med den rene festen i grotten. En hyenemor ser ut til å ha tatt med seg noe av en hand i kjeften med tanke på ungene. Hun var klar over at de voksne ikke brød seg om noe så spinkelt og lite, - men kanskje ungene - ? Men, ungene ville heller ikke ha noen av fingrene, og en av dem ble bare kaste bort i en krok sammen med andre etterlatenskaper. 

Dette kan ha vært forklaringen på fossilen man fant. Arkeologene fant også rester etter en rekke forhistoriske dyr man ikke engang visste hadde eksistert, og man fant fisker og andre marine rester. Det er derfor ikke utenkelig at alt dette kan ha hatt noe med de tidlige ”menneskene”å gjøre. Den arten det er snakk om var en tidlig slektning av HomoAntesesor (800 000 år gammel) og lignet på de mer kjente artene homo habilis og homoergaster. Disse har vist tegn på intelligens, vågemot, dristighet, stahet og utholdenhet, så det er ikke utenkelig at de gjennom prøving og feiling til slutt greide å lage en farkost som brakte dem over Gibraltar stredet, for godt over 1 million år siden.

 

 

 

Side-alternativer
Navigasjon
Logg inn


Glemt passordet?
« April 2024 »
April
MaTiOnToFr
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930